چچ
منظومه تجارت

منظومه تجارت

حوزه فعالیت: زیرساخت فناوری خدمات بانکی
معرفی

حوزه فعالیت: زیرساخت فناوری خدمات بانکی

سامانه جدید نرم‌افزاری سوئیچ کارت بانک تجارت مبتنی بر تکنولوژی‌های روز در راستای بهبود کیفیت خدمات کارت مشتریان بانک تجارت، کاهش تراکنش‌های ناموفق و افزایش سرعت تراکنش‌های کارت

سرفصل مهم‌ترین اقدامات:

  • عملیاتی‌سازی میان‌افزار یکپارچه‌سازی خیام برای اتصال سامانه‌های کوبولی قدیم بانک به منظومه
  • توسعه میان‌افزار یکپارچه‌سازی (کهکشان)
  • راه‌اندازی سوئیچ کارت جدید و مهاجرت کلیه کارت‌ها به سوئیچ کارت
  • عملیاتی‌سازی سامانه‌های همراز و هریم، همراه بانک، صورتحساب متمرکز، ضمانت‌نامه، مغایرت‌یابی شتابی، CDC، کهکشان 1 و 2، جهت شروع مهاجرت تدریجی
  • اتصال سامانه منظومه به سامانه‌های ساتنا و پایا
  • آغاز فرایند مهاجرت تدریجی حساب‌ها به Core جدید