سه شنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۰۳ ۷۴۶
چچ
برگزاری جلسه هماهنگی تبیین فرآیند و مدل تدوین برنامه‌وبودجه

برگزاری جلسه هماهنگی تبیین فرآیند و مدل تدوین برنامه‌وبودجه

نخستین جلسه هماهنگی تبیین فرایند و مدل تدوین برنامه‌وبودجه شرکت‌های تابعه هلدینگ تفتا برای سال مالی 1403 برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی تفتا، این جلسه به میزبانی معاونت برنامه‌ریزی و راهبری شرکت‌های هلدینگ تفتا و با حضور معاون اداره سرمایه‌گذاری بانک تجارت و معاونان و مدیران برنامه‌ریزی و مالی شرکت‌های تابعه هلدینگ برگزار و فرایند تدوین برنامه‌وبودجه برای سال مالی 1403 از سوی مدیران تفتا تشریح شد.
دکتر بابک محبوبی معاون اداره سرمایه‌گذاری بانک تجارت در این نشست گفت: هلدینگ تفتا به همراه شرکت‌های آن چشم و گوش بانک برای تحقیق و توسعه و شناسایی حوزه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه دیجیتالی هستند و تأکید داریم از ظرفیت این مجموعه برای سرمایه‌گذاری‌های هوشمند در زمینه‌هایی که از نتایج تحقیق و توسعه به دست می‌آید کمال استفاده را ببریم.
محبوبی ادامه داد: بانک تجارت محدودیتی برای سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه قائل نیست چرا که باور داریم نتایج تحقیقات، سرمایه‌گذاری‌ها را هدفمندتر و بهره‌ور خواهد کرد؛ بنابراین رویکرد نیز توجه ویژه‌ای به نتایج تحقیقات هلدینگ تفتا وجود دارد و در هر زمینه‌ای که برنامه‌های دقیقی به دستمان برسد، تمام ظرفیت‌های بانک را برای تأمین مالی ابزارهای لازم به کار خواهیم گرفت.
دکتر علی بیاضی معاون برنامه‌ریزی و راهبری شرکت‌های هلدینگ تفتا هم در ادامه این نشست ضمن تأکید بر اثری که تهیه برنامه مدون در حوزه پروژه‌های عملیاتی و برنامه‌‌های بهبود سازمانی دارد گفت: نقش مادری هلدینگ ایجاب می‌کند با آگاهی از برنامه‌های شرکت‌های تابعه برای سال مالی آینده در راستای تأمین منابع موردنیاز آن‌ها گام بردارد.
وی افزود: برنامه‌وبودجه حکم ابزاری در راستای ایفای نقش مادری هلدینگ دارد و تلاش داریم با بهره‌گیری از تجارب موفق دنیا در این زمینه، فرهنگ برنامه‌ریزی و برنامه‌محوری را در هلدینگ تفتا ارتقا ببخشیم.
بیاضی تأکید کرد: هدف از تدوین برنامه در هلدینگ، ارزیابی عملکرد نیست؛ بلکه گزارشگری عملکرد است. ضمن اینکه وجود این برنامه به جلوگیری از هدررفت منابع با تعریف و اجرای پروژه‌های مشابه و همچنین هم‌افزایی شرکت‌ها در راستای انجام مسئولیت‌های محول شده آن‌ها کمک خواهد کرد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: