شنبه, ۱۳ اسفند ۱۴۰۱ ۱۳:۰۰ ۸۲۳
طبقه بندی: شرکت
چچ

سخنرانی مدیرعامل هلدینگ تفتا در مدرسه کسب و کار تکاپو با موضوع "شهرهای هوشمند نسل 4"

"شهرهای هوشمند نسل ۴"

سخنرانی مدیرعامل هلدینگ تفتا در مدرسه کسب و کار تکاپو با موضوع "شهرهای هوشمند نسل 4"

مدرسه کسب و کار تکاپو ۱۳ و ۱۴ اسفند کنفرانس " انقلاب صنعتی چهارم " را در دانشگاه امیرکبیر برگزار کرد. در این رویداد از محمد فرجود، مدیرعامل هلدینگ تفتا دعوت شد تا درباره موضوع"شهرهای هوشمند نسل ۴ " سخنرانی کند.

آدرس کوتاه شده: